PUPPYBUYER INFORMATION

Att tänka på innan ett valpköp!
To think about before buying a puppy!

 

Köp bara valp/ Just buy a puppy
* Med ett godkänt köpeavtal/ With a approve perchase agreement
* Med registreringsbevis (stamtavla)/ With Registerpaper/Pedigree
* Som är id-märkt och vaccinerad/ As are Identetymarket and vaccinated
* Med veterinärintyg, ej äldre än 7 dagar./ And with not older then 7 days veterinerypaper

Tips inför ett lyckat hundköp/ Tip for a lucky puppypurchase
1. Innan du köper hund, försäkra dig om att du har både tid och möjlighet att ta hem en liten valp. Valpens uppfostran är nästan lika viktig som ett barns. Barn och hund är en bra kombination, bara det finns en vuxen som tar det slutliga ansvaret.
Before you buy a puppy think about if you have the time and possibility to take home it right now. The puppy´s upbringing is nearly as importent as a childs. Child and dogs are a good combination IF the grownup are there for the last liability.

2. Tänk på framtiden. KAN du komma att få ett mer krävande jobb i en snar framtid, har ni mycket allergier, finns risken att ni måste lämna tillbaka valpen redan efter ett par månader? I så fall, tänk efter en extra gång.
Think about the future. CAN you maybe get a more demended work with longer workingdays and then the dog suffer for that OR do you have some allergy in the family and the risk is to have to give back the puppy well THINK one more time1

3. Valet av ras är högst personligt och är jätteviktigt. Välj inte ras efter vilken som är sötast/snyggast, välj den som har de egenskaper som passar bäst in i ert liv/famil. Framför allt får priset inte vara den avgörande faktorn. En billig valp kan bli en dyrbar affär i framtiden. Att titta i böcker eller gå på hundutställning kan underlätta valet av ras samt titta runt hos olika kennlar men tänk dock på att anpassa Er efter Kennelns tid inte bara Er. Det är oftast fullt upp på en kennel liten som stor.
The choise of rase is very personal and important. Don´t choose the nice cute one instead thinking what do you want to do with the dog and how do that fit in with the dog/rase and the family. A cheap dog can be a expensive one in the end. To look in books/rasebooks and go to show´s tio look at the differents rases is good and specialy go for a few breeders to look when you want to ask and look at one special rase. BUT think about that many breeders "small as big" have a lot to do and maybe not always so much time so think about to suit them not you all the time.

4. En bra kontakt med uppfödaren har stor betydelse i framtiden då du som hundägare kan behöva hjälp och råd. Uppfödaren ser också som sin plikt att se till att valparna får ett bra liv och vill därför också veta hur det går efter köpet.
A nice/friendly conatct with the breeder have a large meaning in the future if you as a puppybuyer want some help/advice with your dog , I as a breeder also want to have a good conact and now all things about what happen to the puppy even when it be older.

5. Valparna flyttar tidigast vid åtta veckors ålder.
The puppy leaves there home at earliest 8 weeks old.

6. Valpen levereras med/ The puppy be deliverd with
- registreringsbevis, alltså sin stamtavla / Registrationspaper there Pedigree
- ett veterinärbesiktningsintyg som inte är äldre än sju dagar gammalt / A veterinarypaper not older then 7 days
- ett köpeavtal, underskrivet av båda parter. Uppfödaren upplyser dig om mot vad/vilket valpen är vaccinerad/avmaskad mot/med eller försäkrad för. / A purchasecontract signed by both part, the breeder let you now about the vaccin that the puppy have got and should get and what insurance the puppy/breeder have.
- Valpen ska också vara ID-märkt när den lämnar uppfödaren./ The puppy is always Identetymarket when it leaves the breeder
Allt detta syftar till att öka köptryggheten och vetskapen om vad det är du köper./ All this things are the rules from our Swedish kennelclub and we serious breeder fallow that in other case we be exclude from them and cannot registrate our puppy there at a longer time. This is also security for you buyers as for us breeders.

Att köpa valp hos lappforsens Kennel:/ To buy puppy with lappforsens Kennel
Vid försäljningen så medföljer startomgång med mat & matlista + lite andra tillbehör som jag väljer ut från kull till kull men jag meddelar/visar vad vid besök hemma hos oss vid ev. valpköp + diverse andra viktiga informationspapper till er. !
Wide a sale in our Kennel a startparcel following the dog with foodlist and little other fittings I choose from litter to ltter but I use to tell the buyer at the time they came her and choose there puppy and about some other important paper and all things about the puppy and things around that they want to now about!

FRÅGOR TILL BLIVANDE VALPKÖPARE & INTRESSENTER!/ QUESTIONS TO COMING PUPPYBUYERS AND PEOPLE WHO IS INTEREST IN THE RASE
1:Hur ser er familje & boendesituation ut? (barn, jobb osv.)? / How do your family look like, how do yoy live? (children, work.....)
2:Vad tänker ni använda hunden till (familjehund, träning osv)/ What have you think about to have the dog to ( training, familydog....)
3:Hur länge får valpen/hunden vara själv om dagarna?/ How long does the puppy/dog have to be alone?
4:Har ni haft hund tidigare eller finns det redan i huset?/ Have you had dog before or do you get one allready?
5:Hur kom ni in på just den här rasen?/ How do you begin to think at specialy this rase?
6:Har ni blivit hänvisade till Lappforsens kennel,av vem i så fall?/ How do you find our Kennel?

Så fort valparna är födda så får eventuella valpintressenter reda på det. Antingen skickar jag ett mail eller så ringer jag ett samtal..
As soon as the puppy is bord if you let me now your interest I send you a E-Mail or call when the puppy is born.

Är man fortfarande då intresserad av valp så får man komma på besök först tidigast vid 4 veckors ålder och handpenning erlägges i och med detta. Då först är man garanterad en valp eftersom då är chanserna till att alla valpar är friska och kommer att överleva stora. Skulle man som köpare ångra sig och dra sig ur så behålles handpenningen av uppfödaren, om uppfödaren ångrar sig har man rätt till handpenning tillbaks och det ska finnas goda grunder för ånger. Vill man och har möjlighet så får man gärna komma på besök flera ggr under valpens uppväxt efter de har blivit 4 veckor gamla. Först under de sista två veckorna ( 6 - 8 veckors ålder ) väljes valparna ut då man vid den åldern lättare kan se de olika valparnas personligheter och vilken som skulle kunna passa bäst just för de olika köparna. Så att en lugn valp och en aktiv valp kommer till sina rätta hem. Det mår alla bäst av.
If you still interesting at that time you come her for a visiting but not before the puppy is 4 weeks old and sometimes even not untill 6 weeks. When I have aproved that you can by the puppy and you like me as breeder and want to buy a puppy ypu lay a special coin usually about 15 % of the puppy´s cost. If yoy want and can I mostely let you came and see your puppy more time up till 8 weeks . I always together with the buyer look out for the best/right puppy to right home it´s veru important .

När viktiga beslut ska tas och besök sker vill jag inte ha hela tjocka släkten med då detta kan bli ganska stirrigt, utan endast de som kommer ha tät kontakt med valpen/hunden, jag vill att det ska ske lugnt och sansat och att detta ska ske trevligt både för tiken, valparna, er och mig. Ingen ska behöva känna sig stressad.
When important decision should makes I don´t want all of the relatives foolowing here ONLY the family who should be the buyer and flock to the puppy. That should be a pleasant time for the female and the puppys. No one should feel stressed!


Önskemål jag ställer på mina valpköpare:/ Desire on my puppybuyers

FÖRSTA ÖNSKEMÅLET ÄR: ge din hund KÄRLEK! En vän för livet!/ The first demand is to give your puppy/dog all your love, a friend for lifetime
- Som vanligt gäller att hunden ska avmaskas och vaccineras i kombination till varandra vid 3 månaders ålder för bästa resultat. Sen igen vid ett års ålder.
As usually should the dog be wormed and vaccinated at 3 and 12 months old
- Om detta gäller en hanhund, ska testikelstatus nämnas för uppfödaren vid hundens ettårsvaccination.
If it´s a male the testicle should be cheked around 1 years old
- Hunden bör HD & AD - röntgas vid ca 15-18 månaders ålder. Men Absolut senast vid 24 månaders ålder.
The dog should be tested the hips around 15-18 months. But not later then 24 months.
- Hunden bör ögonlysas i samband med röntgen och därefter gärna 5-7 år om den inte ska i avel för då gäller minst vartannat år.
The dog should be tasted the eyes the same time as the hips and then willingly at 5-7 years IF the dog not go to mate in that case at least every second year.

Detta är inget jag ställer som önskemål bara för skojs skull, utan för att det är viktigt för min fortsatta avels skull. Utan dessa villkor kan man ej fullt utvärdera valparnas fäders/mödrars genetiska arvsanlag.
This is not something I just wish for fun, I think it´s important for the futiure breeding and for our rase to became well even in the future and we have to check to now so.....

I Grunden skriven av Lena Sandell, Lapplyans Kennel
in the begining written by Lena Sandell, Lapplyans Kennel
and carina jonsson, Plymspireas kennel

Vilket kön,tik eller hane?Vad händer när du kastrerar din hund.

Female or Male? What happens when you neuter your dog

*Vi förbehåller oss rätten att välja vilka familjer våra valpar kommer till.