Hemland:
     Finland

Användningsområde:
     Ursprungligen använd till ren skötsel som vall- vakt hund, i dag också en
     populär
     sällskapshund.

Bakgrund/Ändamål:
    Samerna har redan under århundraden använt Finsk lapphund och liknande
    hundar till att valla och vakta renar i norra delen av Fennoskandien och
    Ryssland.
    Utgående för dessa hundar fastställde Finska kennelklubben lapska vallhundens
    första rasstandard år 1945. Namnet ändrades till lapphund år 1967. Rastypen
   och rasbilden utkristaliserades under 1960-talet, standarden har modifiserats
   flera gånger.  Namnet ändrades vidare till  Finsk lapphund år 1993. Rasbilden har
   stabileserats snabbt och idag är rasen mycket populär främst som familje- och
   hobbyhund i hela Finland.

Helhetsintryck:
    Något under medelstorlek, kraftigt byggd i förhållande till storleken, något
    längre
   än hög, med lång och tät päls och upprättstående öron.

Viktiga måttförhållanden:
     Bröstkorgens djup skall vara något mindre än hälften av mankhöjden.
    Nospartiet skall vara något kortare än skallen.Skallens längd skall vara större
    än bredden: Skallens bredd skall vara samma som skallens djup.

Uppförande och karaktär:
    Intelligent, modig, lugn och villig att lära sig.Vänlig och tillgiven.

Huvud:
    Huvudet skall ha kraftiga drag och vara relativt brett.

Skallparti:
    Skallpartiet skall vara brett, hjässan skall vara något välvd och pannfåran
    tydligt markerad.

Stop:
    Stopet skall vara tydligt.

Nostryffel:
    Nostryffeln skall hellst vara svart, dock i harmoni med pälsfärgen.

Nosparti:
    Nospartiet skall vara kraftigt, brett och rakt; så väl ovanifrån som från sidan
   jämnt men ändast något avsmalnande.

Läppar:
    Läpparna skall vara strama.

Käkar/tänder/bett:
    Käkarna skall vara kraftiga.Saxbett.

Kinder:
    Okbågarna skall vara tydligt markerade.

Ögon:
    Ögonen skall vara mandelformade och mörkbruna, dock i harmoni med
    pälsfärgen.Uttrycket skall vara mjukt och vänligt.

Öron:
    Öronen skall vara medelstora, upprättstående eller med böjda spetsar, ansatta
    tämligen långt från varandra, relativt breda vid ansättningen, trekantiga och
   mycket rörliga.

Hals:
    Halsen skall vara medellång, kraftig och täckt med tät päls.

Kroppen:
Manke:
    Manken skall vara muskulös, bred och något markerad.
Rygg:
    Ryggen skall vara kraftig och rak.
Ländparti:
    Ländpartiet skall varakort och muskulöst.
Kors:
    Korset skall vara medellångt, väl utvecklat och endast något sluttande.
Bröstkorg:
    Bröstkorgen skall vara djup, relativt lång och nå nästan till armbågen, inte
    särskilt bred. Revbenen skall vara något välvda. Förbröstet tydligt, inte särskilt
   kraftigt.
Buklinje:
    Buklinjen skall vara något uppdragen.
Svans:
    Svansen skall vara relativt högt ansatt och medellång med tät och lång päls.
    På svansspetsen kan det finnas en J-formad krok. Då hunden rör sig ringlar sig
    svansen mot ryggen eller mot ena flanken, i vila får svansen hänga.

Extremiteter:


Framställe:
    Frambenen skall vara kraftiga med kraftig benstomme och framifrån sett raka
   och parallella.
Skulderblad:
     Skulderbladen skall vara något snedställda.
Överarm:
    Överarmen skall vara lika långt som skulderbladet.Vinkeln mellan skulderbladet
    och överarmen skall vara relativt öppen.
Armbåge:
    Armbågarna skall vara rakt bakåtriktade och befinna sig något längre  än
   bröstkorgens nedre del.
Underarm:
    Underarmen skall vara relativt kraftig och lodrät.
Handlov:
    Handloven skall vara fjädrande.
Mellanhand:
    Mellanhanden skall vara medellång och något snedställd.
Tassar:
    Tassarna skall vara relativt höga, hällre ovala än runda och täckta med tätt
    hårlag.Trampdynorna skall vara spänstiga och på sidorna täckta av tätt hårlag.
Bakställ:
    Bakbenen skall vara kraftiga med kraftig benstomme och bakifrån sett raka och
   parallella.Vinklarna skall vara tydliga men inte särskilt kraftiga.
Lår:
    Låren skall vara medellånga och tämligen breda med kraftig muskulatur.
Knäled:
    Knälederna skall vara framåtriktade och knävinkeln relativt tydlig.
Underben:
    Underbenet skall vara relativt långt och spänstigt.
Has:
    Haslederna skall vara relativt lågt ansatta med tydlig, men inte särskit kraftig
   vinkel.
Mellanfot:
    Mellanfoten skall vara relativt kort, kraftig och lodrät.
Tassar:
    Baktassarna skall motsvara framtassarna. Sporrar inte önskvärda.

Rörelser:
    Rörelserna skall vara flotta.Hunden byter travet lätt till galopp, som för den
   är en angenäm rörelseform.Rörelserna skall vara parallella.I arbetet är
  finsk lapphund rask och snabb.

Hud:
    Huden skall vara överallt vara åliggande å utan rynkor.

Päls:
    Pälsstruktur:
    Pälsen skall vara riklig, i synnerhet hanhundar skall ha en tydlig krage.
   Täckhåret skall vara långt, rakt och strävt.På huvudet och på benens främre del
   skall pälsen vara kortare.Det skall finnas rikligt av mjuk och tät bottenull.

Färg:
    Alla färger är tillåtna.Huvud färgen bör vara dominerande.Färgtäcken, som
   avviker från grundfärgen, kan finnas på huvudet, på halsen, på bröstet, på
  bröstkorgens undre del, på benen och på svansen.

Mankhöjd:
    Idialmankhöjden hos hanhundar ska vara 49 cm och hos tikar 44 cm.
   Tillåten avvikelse är +/- 3 cm.Typen skall vara viktigare än storleken.

Fel:
    Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden
    av avvikelse.

*Bristfällig könsprägel
*Lätt huvud
*Bristfällig stop
*Hängöron
*För kraftiga eller raka bakbensvinklar
*Ständigt nedanför rygglinjen buren svans
*Avsaknad av underull
*Åtliggande päls
*Lockigt täckhår
*Oklar huvud färg

Diskvalificerande fel:

*Över- eller underbett
*Kroksvans

Testiklar:
    Hos hanhund måste testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i
   pungen.            


 

Rasstandarden godkänd av Finska kennelklubbens fullmäktige 1996-11-16

 

Källa: svenska lapphundsklubben (slk)