Pompes sjukdom är en så kallad glykogensjukdom, även kallad GSDII (Glycogen Storage Disease typ II)
Pompes sjukdom drabbar unga hundar och är mycket allvarlig. De flesta drabbade hundarna är döda före 2 års ålder.Således mycket dålig prognos.
Pompes sjukdom är ovanlig, men den finns dokumenterad på rasen. Den ger försvagning av skelettets och hjärtats muskulatur och försenad tillväxt. Frekventa kräkningar av slem pga en förstorad matstrupe. Det finns idag ingen känd behandling som kan bota en pompessjuk hund.
Dock finns inget känt fall oss veterligen ännu i Sverige men i Finland.
Under hösten 2012 blev ett nytt gentest klart för pompes där man kan se vilka som är bärare av genen men dock ej får den och helt fria från genen eller sjuka individer!

 

Våren 2013 gjorde vi  tillsammans med Alexandra på Samegulds vårt första gentest på några hundar,

efter det har det blivit några fler.