PRA/PRCD är en ögonsjukdom som leder till blindhet och som vi en
längre tid tampats med inom Finsk Lapphund och även hos andra raser.
Vi har inte inom Finsk Lapphund sett många konkreta fall men för den skull finns
det bland våra hundar och risk för att den dyker upp då och då.
Januari 2006 kom ett genombrott. Man kunde börja skicka
in DNA tester till Optigen i USA som ger svar på om våra hundar är smittade,
bärare av sjukdomen eller är fria från densamma.
Flera skickat in DNA, från både Sverige, Danmark, Finland m flera länder för
att få svar på om just deras hundar kommer få sjukdomen eller blir friade.
Hur sjukdomen ärvs mer i % beroende på vilka individer man använder
ihop i en parning.
Som ni säkert förstår är detta ett helt otroligt bra verktyg som vi kommer att
kunna använda oss av i vår avel för framtida friska valpar så det är viktigt
att vi alla tar del av detta verktyg för att ge
friska valpar från i alla fall denna sjukdom.